Een ogenblik geduld a.u.b.

Updates

Laatste updates

2018-11-22 - Aedes-benchmarkcentrum vernieuwd

In het Aedes-benchmarkcentrum zijn de dashboards en de databank vernieuwd met o.a. data van de Aedes-benchmark 2018, de landingspagina is volledig vernieuwd en het onderdeel Benchlearning is aanzienlijk uitgebreid.

2017-04-13 - Dashboards KWH & FLOW live

Het Aedes-benchmarkcentrum is uitgebreid met data van KWH en FLOW. Het gaat om gegevens over het uitgebreide huurdersoordeel vanuit KWH en P&O-cijfers van woningcorporaties, bijvoorbeeld over de leeftijdsopbouw van medewerkers en verdeling van de fte’s per corporatie. Corporaties kunnen de gegevens naar eigen inzicht gebruiken en inzetten voor benchlearning.

2017-02-21 - Kosten onderhoud nu beter te vergelijken

Aan het Aedes-benchmarkcentrum is verdiepende informatie toegevoegd voor het prestatieveld Onderhoud & verbetering. Voor corporaties die in 2016 aanvullende gegevens aanleverden, zijn deze kosten nu uitgesplitst naar woningtype en bouwjaar. Hierdoor zijn kosten voor onderhoud van corporaties beter met elkaar te vergelijken.