Een ogenblik geduld a.u.b.

Disclaimer

Achtergrond

Het Aedes-datacentrum is ontwikkeld door Aedes en KWH. De benchmarkresultaten zijn alleen toegankelijk voor corporaties die lid zijn van Aedes en/ of KWH.

Aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met de grootste zorg is samengesteld, aanvaarden Aedes en KWH geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of onvolledigheden. Het gebruik van informatie van deze website ontslaat de gebruiker niet van de noodzaak om de gepaste zorgzaamheid aan de dag te leggen bij het verifiëren van de inhoud. Elk gebruik door een corporatie van deze website, valt onder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.

Actualiteit van de cijfers en informatie

Deze website is tot stand gekomen op basis van informatie uit verschillende databestanden. Aan de selectie van de indicatoren en bronbestanden is veel aandacht besteed. Toch kunnen de gegevens van een bron door de actualiteit ingehaald zijn, aangezien de bronnen altijd registraties zijn van het (nabije) verleden. Verantwoordelijkheid voor de juistheid van informatie uit de databestanden rust bij de partij die deze bestanden beschikbaar heeft gesteld.

Toegankelijkheid

Het Aedes-datacentrum streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt het Aedes-datacentrum zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van de partijen die de databestanden beschikbaar stellen. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren of distribueren van software is uitdrukkelijk verboden.

Aangifte bij onbevoegd gebruik

De eigenaren van de website doen altijd aangifte indien derden zich zonder toestemming van ons aanpassingen maken op de website of afgeschermde informatie ontvreemden van de website.

Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van het Aedes-datacentrum wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Adresgegevens
Aedes-benchmarkcentrum
P/a Aedes vereniging van woningcorporaties
Postbus 93121
2509 AC Den Haag

Telefoonnummer +31 (0)88 233 37 00