Een ogenblik geduld a.u.b.

Dashboards KWH & FLOW live

door Christiane Hogeweg

Het Aedes-benchmarkcentrum is uitgebreid met data van KWH en FLOW. Het gaat om gegevens over het uitgebreide huurdersoordeel vanuit KWH en P&O-cijfers van woningcorporaties, bijvoorbeeld over de leeftijdsopbouw van medewerkers en verdeling van de fte’s per corporatie. Corporaties kunnen de gegevens naar eigen inzicht gebruiken en inzetten voor benchlearning.

KWH
Alle woningcorporaties die deel hebben genomen aan het KWH-onderzoek uit 2016 kunnen de cijfers via het KWH dashboard inzien. Het gaat om de onderdeelscores  Contact, Reparaties, Woning zoeken, Nieuwe woning, Huur opzeggen en Onderhoud. Ook de onderliggende indicatoren zijn via de databank terug te vinden. 

Flow
De cijfers uit het FLOW dashboard zijn afkomstig uit een TNO-arbeidsmarktonderzoek onder corporaties en werknemers van corporaties in 2016. Corporaties die hieraan hebben deelgenomen krijgen onder meer inzicht in (gemiddelde) leeftijden van werknemers, ziekteverzuim, opleidingsniveau en relatieve salarispositie.
 

De dashboards zijn te vinden onder de knop Overige bronnen.